Emne: Corona

Hvordan leder du medarbejdere i en krisetid?

Coronakrisen påvirker os alle på tværs af arbejdspladser. Nogle skal møde ind på en tom arbejdsplads, mens andre skal arbejde hjemmefra med børn på sidelinjen. Krisen kan gøre os usikre på, hvordan vi skal håndtere vores opgaver. Her er din rolle som leder vigtig.

alt om psykologi
Illustration: Getty Images

Krisetider skaber kaos hos medarbejdere. Det er derfor lederens vigtigste opgave at prioritere. I denne artikel får du en håndgribelig guide til, hvordan du som leder kan kommunikere og lede dine medarbejder gennem coronakrisen.

Kommunikation er vigtig

Coronakrisen gør, at mange medarbejdere i øjeblikket oplever, at de er på usikker grund. De har brug for en klar retning – hvilken vej går vi, en klar rolle – hvad skal jeg gøre, en klar opgave – hvad skal jeg løse og et klart råderum – hvad kan jeg beslutte.

Det skal du derfor kommunikere klart og sikre dig, at medarbejderne ikke er i tvivl. Kommuniker gerne dagligt. Studier viser, at det er vigtigt at høre lederens stemme, uanset om det er i telefon eller på e-mail. Kommunikation på samme tid og samme kanal skaber struktur for de medarbejdere, som har behov for det og mindsker frygten hos medarbejderne.

Vær selv rolig og undgå at anvende negativt ladede ord som: ”Du skal ikke hamstre, eller du skal ikke gå i panik”. Når du bruger negativt ladede ord, er det ofte det, medarbejderne fokuserer på. Vend i stedet dit ordvalg om og sig: ”Handel ind som du plejer eller bevar roen”.

Gode råd til at håndtere dine bekymringer om coronavirussen

Øjnene hviler på dig, og din reaktion er afgørende. Forskning viser, at vi bliver påvirkede af, hvad vi ser, der sker i andre, og derfor er både ordvalg og kropssprog afgørende. Du bør signalere rolighed på begge fronter.

Nogle medarbejdere har ekstra travlt på grund af krisen. Andre har få opgaver eller svært ved at få arbejdet gjort, fordi de for eksempel har børn hjemme. Begge grupper af medarbejdere kan reagere negativt på en leder, der har travlt og ikke er tydelig. Travlheden og den øgede risiko for at blive fyret risikerer desuden at få medarbejdernes frygt til at stige. En frygt, der måske i forvejen er vakt af nyheder.

Særligt nyheder, der har en betydning for arbejdspladsen – alt fra hjælpepakker til varslinger om, at man ikke må være mere end 10 personer samlet – kan i øvrigt være gavnligt at følge op på, for eksempel: Sådan gør vi nu i vores organisation.

Behovet skal diktere indsatsen

Medarbejdere er forskellige, og derfor opleves kriser forskelligt og påvirker os forskelligt. Som leder er det vigtigt at sikre størst mulig trivsel for de mange medarbejdere, der er lokaliseret forskellige steder og øge kvaliteten og produktiviteten trods omstændighederne. Men også at finde frem til de medarbejdere, der er mest udsatte og gribe ind.

Når man skal vurdere, hvilke behov ens medarbejdere har i en krise, bør man forholde sig til tre områder: fysiske rammer, det personlige og selve arbejdsopgaverne. Alle tre områder påvirker os, og vi har derfor brug for at få klarhed på alle tre områder, når vi er pressede.

Som leder kan det være en hjælp at placere sine medarbejdere inden for disse tre kategorier og lave en prioritetsliste. Er en medarbejder for eksempel udfordret på et af områderne, er det her, du skal sætte ind først.

Isoleret med familien – hvad gør vi nu?

Tre områder, man som leder bør holde øje med

Almindelige reaktioner hos medarbejdere

I en periode som coronakrisen skal du forvente, at medarbejderne kan have samme reaktioner som man ellers har i spidsbelastningsperioder. Det kan være problemer med hukommelse, overblik og koncentration og måske flere følelsesudsving end vanligt.

Måske har du medarbejdere, der tidligere har været sygemeldte med stress og genkender symptomerne. Her skal du sikre dig, at de opretholder en god balance mellem at performe og restituere. Du kan for eksempel bede dem om at holde flere pauser, gå en tur eller hvile.

Hvilke børn taber under coronakrisen? Kig dig omkring

Og hvad med dig?

Det er en tung opgave at være leder i disse dage. Der skal prioriteres benhårdt og måske tages ubehagelige beslutninger i en usikker tid. Sørg derfor for at få egenomsorg. Ledere har også brug for at puste ud og blive mødt med støtte og forståelse.

Tøv ikke med at bede om hjælp hos en sideordnet eller professionel sparringspartner, som for eksempel en psykolog, hvis du får stresssymptomer. Det er afgørende, at lederen er i balance og klar til de mange ukendte udfordringer for, at en organisation kan komme skånsomt gennem krisen.

Læs mere på coronasmitte.dk

  • Var artiklen nyttig for dig?
  • Ja   Nej
Arbejdsliv Corona