Emne: ADHD

Er du forælder til et barn med ADHD? Det kan hjælpe at træne

Som forælder til et barn med ADHD kan man nemt komme til at skælde for meget ud. Forskning viser, at det kan lette hverdagen og reducere konflikter, hvis man som forælder bliver trænet i at håndtere sit barns ADHD-vanskeligheder.

På baggrund af ph.d.-afhandlingen Parent Training for Early ADHD (2016) 

Et børneliv med ADHD kan være fuld af udfordringer. Foruden kernesymptomer som uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet har børn med ADHD og ADHD-symptomer ofte problemer med at regulere deres følelser og svært ved at følge en besked og overholde regler. Mange børn oplever at blive afvist af andre børn i børnehave og skolesammenhæng.

At være forælder til et barn med ADHD kan også være en vanskelig opgave. Børn med ADHD kræver ofte høj grad af opmærksomhed og har brug for meget voksen-guiding og støtte. Tidligere forskning har vist, at mange forældre til børn med ADHD-symptomer udvikler en kritisk, negativ og kontrollerende forældrestil.

Dagligdags opgaver som fx at komme i tøjet, spise morgenmad, pakke skoletaske og komme ud ad døren kræver meget af barnet. Det kan være svært som forælder at lade være med ad skynde på, skælde ud og måske endda råbe ad barnet, når det fx ikke lader til at høre efter eller stadig ikke har taget sko på. Samtidig ved vi fra tidligere forskning, at en udpræget negativ og kritisk forældrestil er en risikofaktor i forhold til udvikling af sekundære adfærdsproblemer hos barnet. Det kan fx være i form af aggression, raserianfald og udtalt trods, eller at barnet har problemer med at samarbejde med familien, andre børn, lærere og pædagoger. Det er der altså god grund til at forebygge – og gerne tidligt.

Forælder på overarbejde

Som forælder gør man sit bedste, og skyldfølelse og magtesløshed ligger lige for. Mange forældre til børn med ADHD beskriver, at de er udfordrede, både af barnets adfærd og deres egne bekymringer og måske endda sorg over barnets vanskeligheder. Det kan være en sej kamp at opretholde et godt familieliv for både børn og voksne. Børnenes intentioner er som regel gode, men nogle gange går det hele bare stærkt. Måske vælter barnet hele tiden ting, skubber til lillesøster, afbryder og råber højt, fordi en historie skal fortælles lige med det samme eller et stykke legetøj skal hentes – nu! Som forælder kan man føle, at man konstant er på overarbejde, og at man ikke magter opgaven, når man har svært ved at samarbejde med sit barn, der aldrig vil sidde roligt ved bordet eller sove en god nats søvn til almindelig sovetid. Fokus kan let blive negativt, og det hæmmer både børn og voksnes trivsel.

Det kan være en hjælp at skifte fokus og se sin særlige forældreopgave som noget, man kan træne til. Man kan tilegne sig nye ‘værktøjer’ til at håndtere sit barns vanskeligheder – og rumme sine egne følelser. Man kan populært sagt træne sig op til at skabe gode rammer for sit barn og sin families trivsel. Men hvordan?

Vi ved, at tidlig forældretræning kan lette hverdagen og reducere konflikter i familier med børn med diagnosen ADHD eller symptomer på ADHD samt mindske og forebygge nogle af barnets vanskeligheder. Vi var derfor interesserede i at undersøge effekten af at træne forældre til børn med ADHD i alderen tre-otte år. Det overordnede formål var at finde ud af, om træningen resulterede i, at de familier, der deltog i undersøgelsen, fik det bedre i form af færre ADHD-symptomer hos børnene og større tilfredshed hos forældrene.


Forskningsprojekt: Sådan gjorde vi

  • Først samlede vi resultaterne fra 16 tidligere internationalt udgivne studier, der havde undersøgt effekten af forældretræning til tre-seks-årige børn med ADHD. I alt inkluderede meta-analysen over 1.000 børn
  • Dernæst gennemførte vi et effektstudie på Center for ADHD, hvor vi undersøgte, om der var større effekt af at træne både lærere, pædagoger og forældre, sammenlignet med kun at træne forældre
  • Vi samlede data ind fra 2013-2016, og i alt deltog 64 familier med tre-otte-årige børn og deres lærere og pædagoger, fordelt på 52 forskellige børnehaver og skoler i Århus og omegn
  • Familierne deltog i forældretræning, enten med eller uden deltagelse af lærere og pædagoger

Hvad er forældretræning?

Vores undersøgelse blev gennemført i det evidensbaserede behandlingsprogram De Utrolige År®. Programmet er målrettet forældre til børn med adfærdsforstyrrelser og/eller ADHD. Den grundlæggende antagelse er, at man, ved at træne forældrene i at håndtere barnets udfordringer, kan reducere barnets vanskeligheder.

I programmet deles deltagerne op i grupper, der består af forældre til op til syv børn og to gruppeledere uddannet i programmet. Der er fokus på at nedbringe de kritiske og negative elementer i forældrenes opdragelse samt at øge et positivt syn på barnet og at styrke relationen mellem forældre og barn, der godt kan blive noget slidt og flosset i kanten af det negative samspil.

Forældrene lærer at guide, anerkende og følge deres barn, både i dagligdagsopgaver, men også især i børnestyret leg. De trænes i at optimere betingelserne for barnets koncentration og vedholdenhed og lærer at bruge ros, belønninger og beskrivende kommentarer til at understøtte barnets tiltag. Forældretræningen er baseret på såkaldt collaborative learning, hvor deltagerne og de to gruppeledere sammen finder frem til, hvad der skal til for at håndtere barnets vanskeligheder med de konkrete strategier. På den måde bliver forældrene mere involvererede, og de er mere tilbøjelige til også at gennemføre ændringer derhjemme.

Resultater: Gevinst ved at bryde negativt fokus

Vores gennemgang af internationale studier viste, at forældre rapporterede, at børnene havde markant færre ADHD-symptomer og adfærdsvanskeligheder efter forældretræning sammenlignet med kontrolgrupper, der ingen behandling havde fået. Forældrene rapporterede også, at de oplevede deres forældrestil som mindre negativ og kritisk efter forældretræningen. Resultaterne viste også, at der ikke lod til at være forskel på effekten af forældretræningen afhængigt af, om den foregik i gruppe eller individuelt.

I forhold til vores eget studie var der ikke signifikante forskelle imellem gruppen med kun forældre og gruppen, hvor også lærere og pædagoger deltog. Mødrene i begge grupper oplevede forbedring på børnenes ADHD- og adfærdsvanskeligheder, mens lærere og pædagoger i den gruppe, der havde modtaget træning, kun oplevede moderat forbedring hos børnene. De lærere og pædagoger, der ikke havde deltaget i et kursus, oplevede ingen forbedring

Den sidste del af projektet undersøgte de særlige strategier, som forældre tilegner sig i forældretræningen, og som kan have stor betydning for, at børnenes symptomer mindskes. Forskningen på denne del af undersøgelsen er meget sparsom, både i Danmark og udlandet. Resultaterne peger på en positiv sammenhæng mellem forældrenes følelse af at kunne håndtere barnets udfordringer og fald i barnets symptomer. Altså, at en stigning i forældrenes mestrings-følelse (parental self-efficacy) kan forklare faldet i barnets symptomer både for ADHD og adfærdsforstyrrelser. Det samme gjorde sig gældende for den negative og kritiske forældrestil. Her ser det ud til, at barnets symptomer mindskes, når forældrene bliver mindre kritiske, negativt kommenterende og skælder mindre ud.

Det kan med andre ord have stor betydning for barnets trivsel, at forældre modtager træning i at håndtere barnets udfordringer og tilegner sig nye strategier og et nyt mindre negativt fokus (Rimestad, O’Toole & Hougaard, 2017). Vores studie er ikke uden begrænsninger. Det er dog væsentligt at vide for både forældre og fagfolk, at det kan hjælpe familier med ADHD i at tænke i helhedsorienteret behandling og sætte ind tidligt med træning af forældre.

Få mere information om forældretræning her:

Center for ADHD 

Artiklen i original udgave er tidligere bragt i Magasinet P nr. 6 2017
  • Var artiklen nyttig for dig?
  • Ja   Nej
ADHD Forskning Pårørende