Emne: Angst

At leve med angst

Hvis man er begrænset af angst, kan det være en stor hjælp at lære sine reaktioner at kende og vide noget om hjernens mekanismer. På den måde bliver man bedre til forstå angsten. Samtidig kan man øve sig i at drage omsorg for sig selv.

Alt om psykologi
Illustration: Shutterstock

Angst er en lidelse, som omkring 400.000 voksne danskere har. Med den rette behandling kan man lære at styre angsten eller fjerne den helt.

Dybt inde i vores hjerne sidder amygdala, som håndterer frygt- og forsvarsreaktioner. Den har igennem hele vores udvikling til mennesker hjulpet os med at sikre vores overlevelse.

Amygdala scanner hele tiden omgivelserne for potentielle farer og ubehageligheder. Den reagerer prompte, når den opdager, at noget kunne være af risiko for os. Den fortæller straks kroppen, at den skal droppe alt andet og se at få os i sikkerhed, enten ved at vi flygter, kæmper eller vores kroppe stivner.

Amygdala er desværre lidt gammeldags. Den har ikke opdaget, at hjernen med tiden har udviklet en ny evne: Evnen til at have tanker og forestillinger, og dermed også evnen til at handle på farer, som ikke er lige for næsen af os.

Det er yderst hensigtsmæssigt at kunne forestille sig den mulige konsekvens ved for eksempel at overhale en anden bil, selvom man ikke kan se, om der kommer modkørende i svinget.

Til gengæld kan amygdala gøre livet svært for os, når vi stirrer os blinde i ubehagelige tanker og ender i en tilstand af mere eller mindre konstant frygt. Så kan vi risikere at miste kontakten med det, vi egentlig gerne vil med livet.

Angst vil have os væk fra ubehag her og nu

Mange mennesker med angst oplever, at angsten overtager mere og mere af deres liv. Det kan være, at man gør alt for at undgå situationer, hvor man bliver angst. Eller man forsøger at ignorere, undertrykke eller skjule angsten.

Lidt populært sagt kan man sige, at amygdala kommer til at styre ballet. Livet kommer til at handle mere om at overleve på kort sigt end at leve på lang sigt.

Amygdala er optaget af at få os væk fra ubehag nu og her. Når angsten kommer, går de automatiske reaktioner i gang, og vi kan miste fornemmelsen af, hvad der er meningsfuldt på langt sigt. Når man har angst, oplever man ofte, at man kommer til at trække sig fra ting, som man gerne vil og har lyst til.

Måske melder man afbud til noget, man havde glædet sig til. Det kan også være, at man trækker sig helt fra sociale sammenhænge. Ikke desto mindre kan det styrke vores robusthed over for angsten, hvis vi er bevidste om, hvad der er vigtigt for os.

Find frem til, hvad der er vigtigt for dig

Hvad skulle mit liv handle om, hvis jeg selv skulle bestemme? At stille sig selv dette spørgsmål kan være forbundet med en del ubehag. Særligt hvis vi i vores aktuelle liv er langt væk fra det, vi svarer.

Mange får tanker som ”Det lykkes alligevel ikke”, ”Jeg har jo prøvet”, eller ”Det nytter jo ikke noget”. Brug noget tid på at besvare spørgsmålet, også selvom det er svært og måske fremkalder angst.

Første skridt til et liv, hvor angsten ikke er styrende, er at tillade dig selv at have ønsker. Giv dig god tid. Du kan vende tilbage i små etaper, hvis du synes, det er svært. Prøv også at forestille dig, hvad det ville betyde for dig at komme tættere på det, du gerne vil.

Måske bliver du ked af at tænke på, hvad kampen med angsten har kostet dig indtil nu. Det er helt normalt, og faktisk et tegn på, at noget er vigtigt for dig. Noget, du i hvert fald ikke er ligeglad med. For ellers ville amygdala så at sige bare “gabe dovent”. I stedet vågner den op og sender beskeder til dig om, at det er sikrest ikke at gå den vej, for hvad nu, hvis det går galt?

 

Øv dig i at udfordre angst

Mange mennesker har oplevet, hvordan angsten efterhånden er blevet styrende på flere og flere områder af deres liv. Det kan være en god idé at være opmærksom på, hvad der er vigtigt for dig at opretholde i den situation, du er i lige nu. Altså hvad du godt kan lide, gerne vil og ønsker men måske undgår.

Typisk hjælper det at undgå situationer, hvor du oplever angst. I hvert fald på kort sigt. Hvis du for eksempel er nervøs i sociale sammenhænge, melder du måske afbud til en middag eller en fest – og oplever en umiddelbar lettelse. En mulig katastrofe blev forebygget.

Men hvis du helt undgår de situationer, der fremkalder angst, er det med til at opretholde og forstærke angsten på længere sigt.

Dit system lærer nemlig ikke, hvad de reelle konsekvenser af at tage til netop denne fest ville have været – og muligheden for at få en dejlig aften går tabt.

Med andre ord kan man sige, at prisen for den umiddelbare lettelse netop bliver det samvær, som du var bange for ikke at lykkes med.

Derfor er det vigtigt, at du bliver ved med at øve dig i at gøre de ting, som du værdsætter. Også selvom du får angst. Jo mere du øver dig i ikke at handle automatisk på det, som din angst anbefaler dig at gøre, desto mere vil dit system lære at tage amygdalas advarsler om bål og brand med et gran salt.

Lær angsten at kende

På vejen igennem et meningsfuldt liv oplever vi angst – i nogle situationer mere end andre. Og når noget er vigtigt for os at lykkes med, vil der typisk være særligt meget intensitet i angsten. Uanset i hvilke situationer, og hvor stærkt, du oplever din angst, er det en god idé at lære den at kende.

Jo bedre du kender til de faresignaler, amygdala sender til dig, desto bedre forberedt er du. Hvilke tanker er det typisk, der får krogen i dig, når du trækker dig fra ting, du egentlig gerne vil? Hvilke kropslige reaktioner får du? Hvilke følelser fremkalder det hos dig?

Hvis du får katastrofetanker, kan du øve dig i at tænke tanken til ende. Hvad er egentlig det værste, der kan ske?

Når du stiller dig selv det spørgsmål, dukker der sikkert ubehagelige tanker op. Du vil måske få lyst til at tænke på noget andet, eller droppe projektet helt.

Men prøv, om du kan forholde dig til “worst case scenario”. Hvordan ville du have det? Hvad ville dine handlemuligheder være i situationen? Hvad ville du gøre, når angsten havde lagt sig? Derefter kan du vende tilbage til spørgsmålet om, hvad det ville betyde for dig at lykkes med dit forehavende.

Hav omsorg for dig selv

Det går imod vores instinkter at stoppe op og give angsten plads – og så måske gøre noget andet. Det fjerner heller ikke angsten, eller gør den til en behagelig oplevelse, at vi ved, hvordan amygdala fungerer.

Det er hårdt arbejde at lære sin angst at kende, også selv om vi er bevidste om, at angst-tankerne og de kropslige reaktioner er naturlige og i sig selv ufarlige. Derfor er det vigtigt, at vi har omsorg for os selv, når angsten melder sig.

Vi kan blive utålmodige, frustrerede og opgivende, når vi står over for nye udfordringer og gamle reaktioner stikker hovedet frem. Også det er naturligt. Se om du kan have omsorg for dig selv, når det sker.

Du kan måske forestille dig, hvordan du ville behandle en god ven, der havde det, som du har det lige nu. Og forsøg om du kan behandle dig selv på samme måde.

  • Var artiklen nyttig for dig?
  • Ja   Nej
Angst